مشاوره رایگان شنبه تا چهارشنبه هر روز از ساعت 9صبح الی12:00ظهر درمحل کانون وکلای دادگستری استان همدان


جلسه کارگاه آموزشی گروه های 8و 9پنجشنبه95/4/31

قابل توجه کارآموزان محترم گرو ه هشت و نه

جلسه کارگاه آموزشی در روزپنجشنبه 95/4/31

گروه هشت(8) از ساعت 10:30   موضوع :   شهرداری

گروه نه(9) از ساعت 9:00    موضوع :   دعاوی حقوقی

سخنرانان:جناب وکیل آقایان صادق جلیلی صالح و مجید عزیزی

مکان:سالن اجتماعات  دکتر کاتوزیان(کانون وکلای دادگستری استان همدان)  .

"همراه داشتن کارنامه کارآموزی الزامیست"

دسترسی ها