راهنمای تدوین مقاله

مجله کانون وکلای دادگستری همدان، در راستای تقویت قدرت علمی و استفاده از ظرفیت های علمی و کاربردی وکلای دادگستری و دانایان حقوق در جهت تقویت دانش و حرفه حقوق مقالات علمی را پذیرش می کند. با توجه به لزوم ارتقاء مجله در سطح مجلات معتبر علمی، لازم است نویسندگان محترم به تمامی نکات زیر توجه جدی داشته باشند. بدیهی است عدم رعایت هریک از بند های این شیوه نامه موجب رد مقاله توسط مجله خواهد شد.
پیوست ها:
فایلحجم فایل
دانلود این فایل (راهنمای تدوین مقاله.pdf)راهنمای تدوین مقاله179 Kb

اخبار کارآموزی

دسترسی ها